Police For Freedom – 20-11-2021 - Amsterdam

20 november 2021 is de zoveelste mars georganiseerd door de Nederlandse Police for Freedom. Politie, militairen, militaire politie,
brandweer en anderen die zich aan willen sluiten (zoals veteranen), staan op tegen schendingen van grondrechten.
Het initiatief is ook bedoeld om in de parallelle samenleving, die steeds zichtbaarder tot stand komt ,
de relatie te herstellen tussen deze ambtsdragers en de bevolking.
De initiatiefnemer is Dennis Spaanstra, voormalig ME en rechercheur bij de politie (je kunt hem vinden op LinkedIn).
Steeds meer dienders hebben moeite met de wijze waarop rechten van de bevolking langdurig worden ingeperkt en met de wijze waarop het politie-apparaat wordt ingezet bij het handhaven daarvan.
Dat valt onder meer af te lezen aan het groeiend aantal politiemensen en ME'ers dat op dit moment een getuigenis aflegt bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie (bpoc2020.nl).
Maar ook, zo zegt Police for Freedom initiatiefnemer Dennis Spaanstra, aan het feit dat agenten in burger bijvoorbeeld meehelpen om gestrande demonstranten op te pikken, nadat zij door de ME naar afgelegen plekken zijn weggevoerd.
Als de staat haar machtsmonopolie misbruikt, dan is het zaak dat de handhavers daarvan zich daartegen verzetten.
Dank gewaardeerde dienders!

Police For Freedom - november 20th, 2021 - Amsterdam

November 20th is yet another march organized by the Dutch Police for Freedom. Police, military, military police,
fire brigade and others who want to join (such as veterans) stand up against violations of fundamental rights.
The initiative is also intended to restore the relationship between these ministers and the population in a parallel society,
which is emerging more and more visibly .
The initiator is Dennis Spaanstra, former ME and police detective (you can find him on LinkedIn).
More and more police officers have difficulty with the way in which the rights of the population are curtailed for a long time and with the way in which the police apparatus is used to enforce them.
This can be seen, among other things, in the growing number of police officers and riot police who are currently giving testimony to the Extra-Parliamentary Commission of Inquiry (bpoc2020.nl).
But also, says Police for Freedom initiator Dennis Spaanstra, to the fact that plainclothes police officers, for example, help pick up stranded protesters after they have been taken to remote places by the riot police.
If the state abuses its monopoly of power, it is important that its enforcers oppose it.
Thank you dear servants!