1 DE GRONDWET

Art. 7 en 3

De grondwet is een fundamenteel recht die voor alle burgers is, en waar overheden niet zomaar inperkingen op kunnen aanbrengen.
Dit recht heb je, en hoef je niet te verdienen. De overheid heeft een beperkte mogelijkheden om uw grondrechten in te perken.
Bijvoorbeeld bij een ramp. Het inperken moet dan ook van korte duur zijn en proportioneel.

Is er sprake van een Openbare manifestatie wanneer meerdere personen in het openbaar een mening uiten, waarbij het uiten van deze mening centraal staat. De Wet Openbare Manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer er een betoging of demonstratie wordt gehouden. Eenmansacties vallen niet onder de Wom. Volgens de Grondwet artikel 7 lid 3 heeft niemand vooraf toestemming nodig om gedachten of gevoelens te uiten.
Een eenmansactie mag gepaard gaan met een observant, dat kan iemand zijn die uw demonstratie filmt

2 RECHT OP VREEDZAAM DEMONSTREREN

Art 6, 7 en 9 grondwet

Vreedzame demonstranten mogen niet worden aangehouden alleen omdat ze een verbod of vordering overtreden of het protest niet hebben aangemeld. Het recht op demonstreren, betogingen te organiseren of eraan deel te nemen ligt vast in artikel 6 en 9 (lid2) van de Grondwet.
Het recht op vrijheid van meningsuiting in artikel 7 van de Grondwet. Een demonstratie hoeft volgens de Grondwet niet aangemeld te worden.
Een aangemelde demonstratie kan door de burgemeester worden beperkt bij gevaar voor openbare orde, verkeersveiligheid en volksgezondheid volgens de Wet Openbare Manifestaties. Daarbij kan een Noodbevel of een Noodverordening worden ingezet.

EEN ALGEHEEL DEMONSTRATIE VERBOD MAG NIET

Zelfs als een demonstratie is verboden maar vreedzaam verloopt, moet de politie het gebruik van geweld vermijden.
Als de inzet van geweld wel nodig is, bijvoorbeeld om zichzelf en anderen te beschermen, dan moet dat minimaal en proportioneel zijn.

IDENTIFICATIE MAG ALLEEN MET REDEN GEVRAAGD WORDEN

In Nederland bestaat een identificatieplicht. De politie mag niet zomaar om je identificatie vragen, daar moet een reden voor zijn.
In Nederland bestaat geen draagplicht, wel een toonplicht.
Hoewel je niet verplicht bent om je identificatiebewijs altijd bij je te dragen ben je wel verplicht deze te kunnen tonen wanneer daar om gevraagd wordt. In de praktijk zul je je identificatiebewijs dus wel altijd bij je moeten dragen.

VRAAG POLITIE OM LEGITIMATIE

Een agent moet zich kunnen legitimeren wanneer daar om gevraagd wordt en de situatie dat toelaat.
Dat betreft geen burgeridentificatie maar identificatie als agent in functie bv door het dienstnummer.

BEROEP JE OP JE ZWIJGRECHT EN BEANTWOORD GEEN VRAGEN

Je kunt niet verplicht worden om middels het beantwoorden van vragen aan je eigen veroordeling mee te werken.
Een verdachte wordt nooit onder ede gehoord, en is niet verplicht om de waarheid te vertellen.

Bron: https://www.demonstratiepas.nl/

 

< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

 

Wie aan misdrijven / misdaden meedoen van de staat / overheid, bent u medeschuldig aan (oorlogs) - misdaden!
Dit geld voor alle medeplegers... Politie, Boa's, Handhavers, Spoorweg politie, etc...
U bent schuldig aan:
1e. schending van de mensenrechten,
2e. schending van de menselijke grondrechten,
3e. schending van privacy rechten,
4e. schending van vrijheidsrechten,
5e. schending van discriminatierechten,
6e. schending van demonstratieve grondrechten.
U bent hiermee strafbaar en vervolgbaar!

Zie deze grondrechten met zware strafbare vervolging en hoge boetes:

Grondwet, is dat de regering opgezet is door mensen maar dat deze, de regering, met haar drie regerings niveau's, GEEN handelingen, statuten, richtlijnen of voorschriften KAN invoeren die inbreuk maken op de rechten van de natuurwet die onvervreemdbaar aan ons zijn gegeven vanaf onze geboorte, door onze schepper.
Deze onvervreemdbare kunnen nooit worden weggenomen) vrijheden en rechten omvatten;
- vrijheid van meningsuiting
- vrijheid van denken
- vrijheid van vereniging
- vrijheid van vergadering
- lichamelijke integriteit
- en toegang tot de rechter.
Deze kunnen je nooit worden afgenomen.
Dus doe ik bij de politie beroep op mijn onvervreemdbare recht, de vrijheid van reizen. Aanvaarden ze dit niet dan gaan ze in tegen hun gezworen eed. Want iedereen die in de regering zit, wat vier niveaus diep is, zweert een EED! En ze zweren een eed om de grondwetten hoog te houden!
En de grondwetten zijn tot stand gebracht onder de natuurwet, die wordt vermeld in hun preambule of in de geschiedenis van de wet.
De regeringen kunnen niets inbrengen dat inbreuk maakt op onze vrijheid om te reizen. Als persoon of staatsburger van je eigen land, heb je ALTIJD het recht om te komen en heb je recht te reizen. Het betekent dus dat ze geen enkel reden hebben je het reizen te stoppen, vooral niet als je naar huis terugkeert.
En dus zeg ik dan tegen de bewakers; ‘Handel je onder ede? Overal? ’En dan antwoorden ze normaal niet.
Dus vraag ik; ‘Ja of nee?’
En dan proberen ze je te intimideren door je te arresteren en vast te houden, en ik zeg; ‘Ik ga je filmen.’ En ze zeggen; ‘Je kunt me niet filmen op het vliegveld’ en dan zeg ik; ‘Ja, ik kan je filmen.
Want als je een misdaad begaat als bediende, ambtenaar of eedaflegger met salaris van de overheid dat we betalen, dan kun je video opnemen.
'En dan zeggen ze; ‘Nee, we kregen deze richtlijnen’.
En dan zeg ik; ‘Nee, een richtlijn kan geen inbreuk op maken op het feit dat als je me met handboeien aanraakt, IK NIET INSTEM 'i do not consent” , ik stem er niet mee in om gestopt te worden. ’
Dan gaan ze duidelijk voor je staan om je tegen te houden en te intimideren. En herhaal je ‘Ik geef je geen toestemming me aan te raken! ‘Als je me handboeien omdoet, is dat een misdrijf, want ik heb rechten. Als je me aanraakt of me tegenhoudt met reizen, handel je buiten je eed. Dat is onwettig. Als je me aanraakt of me handboeien omdoet, is dat een misdrijf met vijf jaar gevangenisstraf. Als een politieagent iets onwettigs doet, val je buiten de bescherming van de politie. En als je niet antwoordt of je onder ede handelt ... wat ze je nooit zullen vertellen dat ze onder ede handelen omdat ze weten dat wat ze doen onwettig is. En als de politieagent duidelijk toegeeft dat hij onwettig gedrag heeft begaan en een misdaad heeft begaan, dan kan dat oplopen 20 jaar gevangenisstraf, omdat hij in een politie-uniform een ​​misdaad begaat.
Weet dat ze niet zullen antwoorden en als ze dan de handboeien willen omdoen, leg ik dat vast op video met de woorden: 'Als je me de handboeien omdoet, ga je met mij een contract aan en dit is mijn tarief (je kunt een tarief nomineren omdat het contractenrecht is, je stemt niet in maar je zegt' als je dat doet ') en dit kost je 4000 euro / per uur. ”En meestal heb je drie politieagenten.
Dus normaal na 4 of 5 uur zei ik: ‘Dit kost jullie nu al elk 20 000€’ . Een boete kunnen jullie me ook niet uitschrijven want ik ga niet akkoord dus handel je onwettig. De zes maanden gevangenisstraf tot een boete van 10.000€ , zal ik jullie ook allemaal in rekening brengen, inclusief het voorbereiden van de zaak. Dit gaat dan naar het hooggerechtshof waar ik zal winnen omdat wat je doet onwettig is. Klacht zal zijn: onwettige detentie - ontvoering - het misdrijf - de politieagenten die onder ede handelen en bovendien rondlopen verkleed als een politieagent die valselijk mensen arresteert.
Vaak merk ik dat de agenten zelf niet zo goed geïnformeerd.
Berlijn: vastgehouden in berlijn toen ik naar trafalgar square ging en dan op trafalar square zelf waar ik één van de organisators was van demonstratie ben ik vastgehouden door in totaal 10 politieagenten,.
De politie probeerde opnieuw om ons op die dagen vast te houden en die kregen dezelfde boodschap als hierboven en allemaal besloten ze om me niet te arresteren en me overal te laten gaan.
CONCLUSIE:
NOOIT het formulier ondertekenen, noch de app downloaden want dan doe je VRIJWILLIG afstand van je rechten. Je tekent eigenlijk om te zeggen; ‘Ik ga er vrijwillig mee akkoord om mezelf twee weken op te sluiten in mijn huis, zodat ik geen inkomen kan verdienen’ En mogelijk onderwerpt u uzelf vrijwillig aan PCR-tests. Dus politie en wachters zullen proberen je zo ver te krijgen dat je het passagiersformulier invult en de testen ondergaat.
Als je het formulier ondertekent betekent dit dat als je na een week vb weer op reis gaat dat je de voorwaarden schend waar jij vrijwillige je handtekening onder gezet hebt en dan kunnen ze je beschuldigen van het begaan van een misdaad. Want de voorwaarden waren dat jij jezelf vrijwillig akkoord verklaarde met de quarantaine en en pcr test.
Daarom is het zo BELANGRIJK dat elke mens zich BEWUST is van zijn/haar geboorterechten. DOE NOOIT AFSTAND VAN JE GEBOORTERECHTEN !!!!
Het eerste wat je doet is NEE zeggen. Want met de natuurwet heeft iedereen onvervreemdbare rechten en dient zelf onderscheid te maken tussen goed en kwaad want elke mens beschikt over een geweten. Dus je weet het, als je geen masker wilt dragen of als je niet wilt dat iemand je vertelt dat je niet kunt reizen, dan weet je dat het verkeerd is wat ze doen . Wil iemand je toch dwingen tot iets wat jij niet wil gebruikt dan gewoon de woorden; ‘IIK STEM NIET TOE I DO NOT CONSENTT’ en als iemand je iets aandoet waarin jij niet toestemt begaat die ander een misdaad.
Alle ambtenaren weten het !!!! Dus wanneer je rustig en zelfbewust NEE zegt, dring je de ander terug, die zich tiranniek en autoritaire gedraagt als hij/zij je wil dwingt iets met je lichaam te doen, zoals het dragen van een masker, of om je in je huis op te sluiten zonder je toestemming. Mensen weten wat goed en kwaad is. Kinderen zijn met recht boos als je hen dwingt iets te doen dat ze niet willen. Zo leven we al ons hele leven vanuit dwang en wat verkeerd is maar toch blijft de mens verkeerd met zichzelf omgaan.
------------------
Noot isabelle lambrecht, de reden waarom alles foutloopt op aarde is omdat de mens leeft vanuit gebrek aan zelfbewustzijn, vanuit gebrek aan moed om nee te zeggen tegen de buitenwereld en ja te zeggen tegen het innerlijk weten (je geweten). Liever je ziel verkwanselen uit angst voor afwijzing van de buitenwereld dan de moed om gelukkig te durven zijn.
Dat is de kentering die nu gaande is en de keuze waarvoor elke mens op aarde staat:
ben jij bereid om verantwoordelijkheid voor jezelf te nemen of laat jij je alles ontnemen door de buitenwereld en laat je de buitenwereld vrolijk met jouw voeten spelen.
Het is tijd om de STAP te zetten naar vrijheid, geluk en zelfbewustzijn of simpelweg het herstel van het goddelijk gezag ipv het valse menselijke machtsmisbruik.
De valkuil: de wet stelt dat elke burger geacht wordt de wet te kennen !!!!!!! Ze gaan dus uit van het VERMOEDEN dat je weet wat je doet en waarom je het doet. De wet erkent GEEN smoezen als:
- maar ik dacht dat het verplicht was, want elke mens geniet de VRIJE wil
- ik handelde ter goeder trouw. De wet zegt: ook wanneer iemand het feit of het recht niet kende, maar behoorde te kennen, kan hij niet stellen dat hij te goeder trouw was.
- ik snap niks van die wetten en juridisch jargon. De wet zegt, pech gehad als natuurlijk persoon of staatsburger dien je je te schikken naar de wet.
* Weet dat de wetten er zijn om de staat te beschermen, dat politie/rechters en advocaten er zijn om de staat te beschermen omdat ze op de loonlijst staan van de staat. De enige die jouw rechten kan beschermen ben jij ZELF !!!!!!!!!
Ps ik heb het er al over gehad dat een natuurlijk persoon of staatsburger valt onder de wetten van de staat omdat je een papieren entiteit bent (je bent een nummer). Enkel wie bekrachtigd dat hij een levende mens is en zich alsdus gedraagt, valt onder de natuurlijke wet, nl het gezag van god. Laat dit FEIT aub heel goed tot jullie doordringen als je VRIJHEID je LIEF is !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ook belangrijk om te onthouden in de wet is hij die de claim indient ook diegene die bewijslast draagt !!!!!!!!! dus ga niet door de knieën voor de bluf van de overheid/gerecht maar eis het bewijs waarom ze denken jouw recht met de voeten te mogen treden !!!!!!!!!!!! En je zal merken dat ze met de staart tussen de poten afdruipen. Buig NOOIT voor zogenaamde overmacht.
Krijg je een coronaboete, daag ze voor de rechtbank en hij wordt weggegooid omdat de bewijslast bij de rechtbank ligt. En corona is illegale HANDEL !!!! Het enige punt is dat ze erop rekenen dat WEINIG mensen DAPPER genoeg zijn om hun rechten te laten gelden en dat de mensen uit angst hun boetes betalen. Eis altijd bewijs dat ze recht hebben om te doen wat ze doen. En als je iets niet begrijpt, geef dat klaar en duidelijke aan totdat je begrijpt waarom je doet wat je doet.
Ik blijf in deze materie duiken en kom één dezer dagen nog wel met een simpele formule. Want in wezen is alles simpel. Je hebt gods wet en de menselijke vrije wil. Jij bepaalt zelf hoe chaotisch of hoe gelukkig je leven is. Ben je jurist en vind je foute informatie in mijn teksten dan hoor ik dit heel graag. Hoe meer inzicht in het belachelijk, fraudeleus wettelijk menselijk systeem hoe beter voor mij
Op vandaag lijkt het me het eenvoudigst om alles zo SIMPEL mogelijk te houden en uit de MALLEMOLEN te blijven. Je kan vb onderstaande afdrukken als je een politie agent hebt die je laat stoppen zeg je een ogenblikje en je haalt rustig je spiekbrief boven.
- politie vraagt je papieren: NIET GEVEN anders zit je in de mallemolen. Vraagt hij je naam zeg gewoon dat je (je voornaam) genoemd wordt (geef geen familienaam) Blijf héééél rustig en beleefd. Glimlach en haal diep adem, want elke spoor angst of agressie zal door de politie opgepikt worden en uitvergroot. Onthoud, de politie is een mens net als jij en zeker NIET verheven boven jou !!!!!!!Er zijn al veel politie agenten de ook opstaan maar in hun ambt kunnen ze weinig doen. Veel politieagenten roepen op om als mens ZELF op te staan en je recht als levend mens te BEWAKEN.
- Eist politie nogmaals je papieren of proberen je ze af te bluffen verklaar: dat je een levende mens bent en dat enkel personen beschikken over papieren. En dat ze geen recht hebben om jou levende mens op te houden, noch te ondervragen. Laat ze je niet stoppen of overbluffen, blijf duidelijk en rustig het hoge woord voeren !!! Dan vallen ze vanzelf uit hun “overwicht” want ze verwachten dat de mensen buigen voor hun politiestatus en jij buigt enkel voor god. Zeg verder dat je geen papieren hebt, enkel je vingerafdrukken die authentiek zijn en daardoor aanvaard jij enkel het gezag van god. God zei enkel dat we de aarde mochten vervullen, dat we SAMEN heerschappij kregen over de vissen, gevogelte en al het gedierte dat op aarde kruipt. Dat jij noch een vis noch een vogel, noch en dier bent dus dat niemand het recht heeft om over jou te heersen !!!
- brabbelen ze juridische termen antwoord dan: ik kan niet en weiger te reageren op een taal die me vreemd is. Ik ben maar een eenvoudige levende mens en communiceer enkel in eenvoudige spreektaal. Alles wat je me onder juridische taal oplegt of wil afdwingen gaat in tegen het recht op duidelijke informatie;
- doen ze iets wat je niet wil, herhaal dan 3x ik stem niet in, i do not consent. En laat hen (net als hierboven) weten dat als ze je aanraken dit onder contractrecht valt en dat jij bij deze jouw tarief graag aangeef zijnde 4000€ per uur dat ze je onwettig lastig vallen. Verder kan je inspiratie halen uit de hierbovenstaande tekst van dolores.
- film het als de agenten je onwettig lastig vallen
- De kunst is om het hen beu te maken en hen door de knieen te laten gaan dat er met jou toch geen land te bezeilen is. Ga nooit in op hun vragen maar herhaal steeds jezelfde verhaal, hou het kort en eenvoudig en ga zeker niet in discussie want als ze je meetrekken in hun mallemolen kan je snel verwart worden en zal je fouten maken en plots merken dat jij je rechten afgestaan hebt zonder dat je het besefte.
EENVOUD is een schitterend Emiddel !!! YEAH de macht terug aan de levende zelfbewust mens.