Hier een aantal bewijzen van getuigen van de velen die gestorven zijn na de 1e of 2e vaccin.

Here some evidence from witnesses to the many who died after the 1st or 2nd vaccine.