Vampire Police

CORONA - FRAUDE, CORONA - ZWENDEL:
Corruptie, onderdrukking, vernedering, slavernij, dwang-verplichting.
Mensenrechten- & grondwetten schendingen.

De Corona-crisis heeft vele nadelige gevolgen achtergelaten:
Door deze propaganda zijn er veel onnodige slachtoffers gevallen > door angstzaaierijen, door lockdowns, door 1,5 meter, door mondkapjes verplichting, en vooral de economie kapot gemaakt > Ruim 2 miljoen werkelozen > winkels gesloten, kleine- en middel bedrijven kapot gemaakt.
Artiesten, Bands, Dj's, Party's, Evenementen, Parken, Restaurants, Bars, etc...
zijn onnodig het slachtoffer van deze Corona zwendel!
Covid-19 is de grootste na-oorlogsmisdaad!
---------------------------------------------------------------------------------
CORONA - FRAUD, CORONA - SCAM:
Corruption, oppression, humiliation, slavery, compulsion.
Human rights & constitutional violations.
The Corona crisis has left many adverse consequences:
This propaganda has caused many unnecessary victims> by fear-mongering, by lockdowns,
by 1.5 meters, by mouth masks, and especially destroyed the economy.
More than 2 million unemployed > shops closed, small and medium businesses destroyed.
Artists, Bands, DJs, Parties, Events, Parks, Restaurants, Bars, etc ...
are needlessly victims of this Corona scam!
Covid-19 is the greatest after war crime!
---------------------------------------------------------------------------------

Het is jammer dat velen dit nog niet zien. Sommigen zijn helaas door het bombardement
aan angst-propaganda hun gezonde verstand kwijt geraakt.
Anderen willen het niet weten, te beangstigend, en steken hun hoofd liever heel diep in het zand.
Weer anderen zien het wel maar kiezen toch om te gehoorzamen uit angst voor de consequenties.
En het restant wat je dan nog overhoudt wordt het leven zo zuur gemaakt dat dit ook niet echt een riant vooruitzicht is voor de rest van je leven.
De wurggreep zit er goed in. Als het niet zo’n kwalijke agenda was, zou ik zeggen ‘chapeau, knap gedaan’.
-----------------------------------------------------------------------------------------

It is unfortunate that many do not see this yet.
Some, unfortunately, have lost their common sense because of the bombardment of fear propaganda.
Others don't want to know, too frightening, and prefer to bury their heads very deep in the sand.
Still others see it but choose to obey for fear of the consequences.
And the remainder you are then made to feel so miserable that it is not really a very bright
prospect for the rest of your life.
The stranglehold is well in place. If it wasn't such an evil agenda, I would say 'chapeau, nicely done'.

-----------------------------------------------------------------------------------------

In 1946 it was still completely unknown what the cause of the cold was.
Thanks to the suffering of the volunteers, it is now clear that the pathog
ens are viruses - in 1950 the main ones, the rhinoviruses, were blamed, later coronaviruses and relatives were also found to cause colds.

(see image below)

Wat is Corona eigenlijk? > is een variant van een verkoudheidsvirus.
Wat het niet is: een griepvirus en vooral geen dodelijke virus, zoals de mainstraim media's als propaganda te doen verspreiden om de mensen angst te zaaien.

__________________________________________________________

What is Corona anyway? > is a variant of a cold virus.
What it is not: a flu virus and especially not a deadly virus, like the mainstream media to spread as propaganda in order to spread fear to the people.

Duitse Politie hoofdcomissaris kiest voor het volk:
German police chief chooses the people:

https://commonsensetv.nl/hoofdcommissaris-politie-wij-kiezen-voor-het-volk/?fbclid=IwAR3zjACd3pLkN-z1OUNugqkplV5BZ76O8WqPneSYhJrnkzr8ZKQS8coGiAQ

https://commonsensetv.nl/welke-kant-komt-u-te-staan/?fbclid=IwAR1oqavdd6by6YMzv6CbfJw9USLAcV2qo3Fq3Oz98t-cEgUiS0jsyrhpngM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Children’s Health Defense’s (CHD) bestuursvoorzitter Robert F. Kennedy, Jr. een bericht gestuurd naar de mensen over de hele wereld die zich realiseren dat ze hun vrijheden achterelkaar zien weggenomen worden.
Gesproken uit solidariteit met burgers die deelnamen aan demonstraties in ten minste 15 landen om te protesteren tegen de globale verschuiving naar totalitarisme, bood Kennedy niet alleen hoop aan verdedigers van de vrijheid, maar stelde hij ook enkele kritische vragen die relevant zijn voor de COVID-crisis:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Children's Health Defense's (CHD) Chairman Robert F. Kennedy, Jr. a message sent to the people around the world who realize that they are seeing their freedoms taken away in succession.
Spoken in solidarity with citizens who took part in demonstrations in at least 15 countries to protest the global shift to totalitarianism, Kennedy not only offered hope to freedom defenders, but also raised some critical questions relevant to the COVID crisis :

In Dutch:

https://www.frontnieuws.com/een-internationale-boodschap-van-hoop-voor-de-mensheid-van-robert-f-kennedy-jr-we-willen-geen-intimidatie-we-willen-de-waarheid-over-het-coronavirus/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niets op deze site bazeerd op propaganda, doomdenkers of complotdenkers, maar op feiten met onderbouwende materialen.

Nothing on this site is based on propaganda, doom thinkers or conspiracy thinkers, but on facts with supporting materials.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste mensen, ben zelf een onderzoeker naar "Gezondheid, Chemie en Ziekten sinds 2008"

Deze site is bedoeld om mensen te helpen met vele problemen omtrend Covid-19 (Corona) om de verborgen waarheden te doen laten spreken.

Niets en niemand mag u verplichten of verboden worden gesteld door de politiek, artsen, wetenschappers, door de hogere hand, etc...

Niemand mag u hiervoor benaderen omtrent mondkapjes, 1,5 meter afstand, etc...

Ook de Politie, Handhavers, Boa's, Chauffeurs, Controleurs, etc... mogen dit niet namens de Internationale en Nationale Grondwetten!

Art.10, Art.13, Art.30.

Dear folks, I am a researcher on "Health, Chemistry and Diseases since 2008".

This site aims to help people with many problems surrounding Covid-19 (Corona) to make the hidden truths speak.

Nothing and no one should you require or prohibitions imposed by politicians, doctors, scientists, the higher hand, etc ...

No one should approach you about this surgical masks, 1.5 meters, etc ...

The Police Enforcers , Boas, Drivers, Inspectors, etc ... are not allowed to do this on behalf of the International and National Constitutions!

Art.10, Art.13, Art.30.

 

Contact:

vampirepolice zoekt sponsors of donaties en ook voor de aanklachten: "Hartelijk Dank!"

vampirepolice is looking for sponsors or donations and for the charges: "Much Thanks!"

Name: M. Friedl

Kenmerk / To mark: 2020VP2020

IBAN: NL04ABNA0443897999

BIC CODE: ABNANL2A

--------------------------------------------------

Vampire Police Organisation
Kerkrade - Limburg
- Netherlands -