UITROEIÏNG WERELDBEVOLKING DOOR MASSALE VACCINATIE

Massale vaccinaties veroorzaken een wereldwijde catastrofe!

DE MENSEN ZIJN ZIEK!
The New World Order - Kennis en manipulatie.
Maskers maken deel uit van een occult ritueel; zegt een priester.
Merkels plannen onthuld door een insider
LARVEN IN FFP2-MASKERS !!!
Gevaccineerde mensen tikken tijdbommen en moordenaars!
Dringende wake-up call: duizenden sterven na corona-opname!
Verspreid de video Klik gewoon op de onderstaande links:
Duitstalig:

 

EXTERMINATION OF WORLD POPULATION BY MASS VACCINATION

Mass vaccinations are causing a global catastrophe!

THE PEOPLE ARE SICK!
The New World Order - Knowledge and manipulation.
Masks are part of an occult ritual; says a priest.
Merkel's plans revealed by an insider
LARVAE IN FFP2 MASKS !!!
Vaccinated people tap time bombs and killers!
Urgent wake-up call: thousands die after corona shooting!
Spread the video Just click on the links below:
German language:
https://load24.me/watch.php?id=MPNtNS1